Koor Oude Muziek Kunstenhuis

Het Koor Oude Muziek van het Kunstenhuis Zeist/De Bilt repeteert op zaterdagochtend in De Bilt. Elk half jaar werken we aan een project, samen met het Ensemble Oude Muziek o.l.v. Margriet Verzijl.
Het koor bestaat uit een kleine, heel enthousiaste groep zangers die ook in coronatijd op alle mogelijke manieren hebben doorgezongen. Nieuwe zangers zijn welkom om een keer mee te komen zingen aan het begin van elk nieuw project. Zangers moeten hun noten zelf kunnen instuderen en in staat zijn een partij alleen te zingen.

Informatie is te vinden op de website van Het Kunstenhuis bij de afdeling Oude Muziek.


The Early Music Choir from Kunstenhuis Zeist/De Bilt rehearses on Saturday morning at De Bilt. Every half year we work on a new project, together with the Early Music Ensemble, conducted by Margriet Verzijl.
At the moment the choir consists of a small group of very enthusiastic singers, who never gave up in times of corona. New singers are very welcome to join us for a test rehearsal at the beginning of every new project. Singers should be capable to learn their notes at home and hold a part on their own.

Information can be found on the website of Het Kunstenhuis, Oude Muziek.

Het Oude Muziekkoor zingt het Agnus Dei uit de missa a minore van Antonio Lotti, onder een brug, omdat we in coronatijd niet binnen mochten repeteren.
The Early Music choir sings Agnus Dei from missa a minore by Antonio Lotti, sung under a bridge because, due to corona, we could not rehearse indoors.